Komunikatywność – jak ćwiczyć i dlaczego jest ona ważna?

Komunikatywność jest jedną z najbardziej pożądanych cech u człowieka bez względu na wiek. Stymuluje do działania. Pomaga nawiązywać nowe relacje. Sieć internetowa ułatwiła komunikację pomiędzy ludźmi, a z drugiej strony – wpłynęła na problemy z komunikatywnością u znacznej części społeczeństwa. Czym jest komunikatywność? Czy komunikatywność jest ważna w życiu człowieka? Jak ćwiczyć komunikatywność? O tym poniżej.

Komunikatywność – co to znaczy?

Komunikatywność nie posiada jednej, uniwersalnej definicji. Według Słownika języka polskiego PWN, osoba komunikatywna, to osoba dobrze porozumiewająca się z innymi ludźmi. Zatem przez komunikatywność można rozumieć pewną cechę człowieka, która warunkuje łatwość porozumiewania się z innymi ludźmi. Jest to umiejętność i zdolność do przekazywania oraz odbierania komunikatów zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Ponadto komunikatywność oznacza umiejętność dobierania języka do rozmówcy, w tym przede wszystkim do jego wieku i możliwości rozmówcy.

Komunikatywność a łatwość nawiązywania kontaktów

W mowie potocznej komunikatywność wiązana jest ze zdolnością do łatwego i bezproblemowego nawiązywania kontaktów z innymi osobami. Przyjmuje się, że osoby komunikatywne nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów. Poza tym osoby komunikatywne postrzegane są jako osoby otwarte na nowe znajomości i chętnie podejmują rozmowy z innymi osobami. Nie mają problemów zarówno z przekazywaniem, jak i odbieraniem przekazów. Dlaczego otwartość i komunikatywność są ze sobą powiązane? Ponieważ osoby komunikatywne potrafią dopasować się do rozmówcy, przez co wydają się bardziej otwarte.

Jakie elementy wpływają na naszą komunikatywność?

Na komunikatywność wpływają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczyć można przede wszystkim tzw. szumy zewnętrzne. Czy np. hałas w miejscu porozumiewania się z inną osobą. Z kolei do czynników wewnętrznych zalicza się te, które wynikają z psychiki i osobowości danego człowieka. Wymienić wśród nich można przede wszystkim:
• blokady językowe,
• samoocenę,
• zmęczenie,
• brak umiejętności słuchania.
Ale to nie wszystko. Na komunikatywność człowieka zauważalny wpływ ma również bariery związane z językiem werbalnym.

Komunikatywność a funkcjonowanie człowieka

Komunikatywność ma wpływ na funkcjonowanie człowieka na każdym jego etapie rozwoju. Z pewnością wpływa na życie człowieka na każdej jego płaszczyźnie. Komunikatywność wywiera wpływ na sferę zawodową człowieka, osiągane wyniki szkolne, a także kontakty z rodziną i rówieśnikami.

Jak komunikatywność wpływa na życie dorosłego człowieka?

Faktem jest, że komunikatywność wpływa na funkcjonowanie człowieka w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Po pierwsze, umiejętność ta ułatwia, a czasem wręcz jest niezbędna w wielu zawodach, np. w przypadku przedstawicieli handlowych i dziennikarzy. Po drugie, komunikacja odgrywa również ważną rolę w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Dlatego osoby komunikatywne mają co do zasady mniejsze problemy w poznawaniu nowych ludzi i podtrzymywaniu przyjaźni. W końcu wszystkie kontakty międzyludzkie wynikają z porozumiewania się ludzi, a więc wykorzystywania nie tylko umiejętności mówienia, ale również umiejętności słuchania.

Komunikatywność – jak wpływa na życie dziecka?

Komunikatywność ma wpływ na życie dziecka w każdym wieku. Niestety wiele dzieci ma problem z komunikacją z otoczeniem. Nie tylko z rówieśnikami i obcymi dorosłymi, ale nawet i z rodziną. Tymczasem każde dziecko posiada wrodzoną potrzebę porozumiewania się. Odczuwa naturalną potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Także potrzebę komunikowania innym swoich potrzeb. Dziecko komunikatywne nie ma problemu w zawieraniu znajomości i bycia członkiem grupy rówieśniczej. Ponadto dziecko wyróżniające się komunikatywnością potrafi komunikować swoje potrzeby, myśli i uczucia w zrozumiały sposób, co z pewnością docenią rodzice dziecka. Komunikatywność dziecka odgrywa również ważną rolę w osiąganiu wyższych wyników szkolnych. Dlatego warto zadbać o to, aby od najmłodszych lat, dziecko rozwijało komunikatywność.

Jak rozwijać komunikatywność?

Komunikatywność jako kluczowa kompetencja społeczna może być rozwijana. Nie jest to cecha niezmienna, która jest dana człowiekowi raz na zawsze. Dlatego można ją ćwiczyć i dbać o jej rozwój. Komunikatywność można rozwijać w domu, jak i poprzez udział w specjalnie zorganizowanych i prowadzonych warsztatach z komunikatywności.

Komunikatywność – jak ćwiczyć w domu?

Warto ćwiczyć komunikatywność w domu. Nawet jeśli bierze się udział w warsztatach z komunikatywności. W jaki sposób można ćwiczyć komunikatywność w domu? Przede wszystkim poprzez:

  • efektywne słuchanie innych,
  • tworzenie skutecznych komunikatów i przekazów,
  • panowanie nad emocjami,
  • poszerzanie słownictwa i poprawność językową,
  • budowanie relacji,
  • proszenie o informację zwrotną.

Warsztaty z komunikatywności dla dzieci

Warsztaty z komunikatywności dla dzieci to najpewniejsza metoda ćwiczenia tej kompetencji pod okiem wykwalifikowanej kadry. Oczywiście warsztaty z komunikatywności obejmują różnorakie metody pracy z dzieckiem, które mają na celu usprawnić tę sferę funkcjonowania małego człowieka. Dzięki warsztatom z komunikatywności dziecko stanie się nie tylko bardziej otwarte i zacznie budować trwałe relacje z innymi, ale będzie również potrafiło się porozumiewać z otoczeniem, co jest z pewnością najbardziej oczekiwaną cechą w XXI wieku.

expertuswarsztaty.pl © wszystkie prawa zastrzeżone

expertuswarsztaty.pl © wszystkie prawa zastrzeżone