W jaki sposób wspierać rozwój dziecka?

Rozwój dziecka jest przedmiotem zainteresowań nie tylko badaczy nauk społecznych i medycznych, ale również kochających rodziców. Ponieważ wielu rodziców zastanawia się, jak dbać o prawidłowy rozwój dziecka, aby zapewnić mu jak najlepszą przyszłość. Aby móc wspierać rozwój dziecka, należy zapewnić mu optymalne warunki rozwojowe. Poniżej wyjaśniamy, czym jest rozwój dziecka, jak wspierać go i na co kłaść nacisk podczas organizacji czasu wolnego dziecku. 

Czym jest rozwój dziecka i jakie są jego rodzaje?

Według definicji zawartej w Encyklopedii PWN, rozwój to pewien proces kierunkowych zmian, w którym wyodrębnić można pewne etapy, które wykazują różnicowanie się człowieka pod pewnymi względami. Czyli rozwój człowieka to po prostu zmiany w organizmie i psychice człowieka, które można zaobserwować wraz z upływem czasu. Rozwój człowieka jest pojęciem niezwykle szerokim. Co oznacza, że można go rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Dlatego można wyodrębnić kilka rodzajów rozwoju człowieka, w tym:

 • rozwój fizyczny,
 • rozwój motoryczny,
 • rozwój społeczny,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój poznawczy.

Można wymienić ponadto między innymi rozwój psychiczny i umysłowy.

Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka

Rozwój fizyczny to inaczej rozwój biologiczny. Obejmuje zmiany zachodzące w organizmie człowieka, które wynikają z dojrzewania, a także rozrostu i zróżnicowania. Z kolei rozwój motoryczny to inaczej rozwój ruchowy. Czyli obejmuje on całokształt czynności ruchowych, które podejmowane są przez człowieka.

 Co to jest rozwój poznawczy?

Rozwój poznawczy to pewien ciąg zmian zachodzących w strukturach poznawczych i aktywności intelektualnej człowieka. Z pewnością odgrywa on ważną rolę w funkcjonowaniu dziecka i nabywaniu nowych umiejętności. Rozwój poznawczy obejmuje:

 • mowę,
 • myślenie,
 • pamięć,
 • uwagę,
 • koncentrację,
 • spostrzeżenia,
 • wrażenia,
 • wyobraźnię.

Rozwój społeczny – co to jest i na co wpływa?

Rozwój społeczny to zdolność człowieka do rozumienia i prawidłowego interpretowania zachowań innych osób na podstawie ich reakcji na bodźce. Dzięki rozwojowi społecznemu, dziecko może nabyć umiejętność i gotowość do pełnienia określonych ról społecznych.

Czym jest rozwój emocjonalny?

Rozwój emocjonalny to wszelakie przemiany zachodzące w obrębie emocji dziecka. Co ciekawe, rozwój emocjonalny rozpoczyna się w okresie prenatalnym. Emocje, których wtedy doświadcza, związane są z emocjami i przeżyciami matki, a wywoływane są przez przedostające się do jego małego ciałka hormony. Rozwój emocjonalny to przede wszystkim zdolność do przeżywania emocji, wrażliwość emocjonalna, panowanie nad emocjami, umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, a także stabilność emocjonalna i umiejętność wyrażania emocji.

Czynniki wpływające na rozwój dziecka

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym trybie. Niemniej jednak na rozwój dziecka wpływ ma wiele czynników. Oczywiście wpływają one nie tylko na jego sferę fizyczną, ale również psychiczną i emocjonalną. Czynniki wpływające na rozwój dziecka to czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Przy czym czynniki wewnętrzne to czynniki genetyczne oraz czynniki paragenetyczne. Z kolei czynniki wewnętrzne obejmują dietę dziecka i styl odżywiania, tryb życia i podejmowanie aktywności ruchowej, czynniki socjalne, kulturowe i środowiskowe. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na udział i rolę czynników środowiskowych w rozwoju dzieci. Czynniki te mogą go stymulować lub hamować, a nawet uniemożliwiać dalszy rozwój. Monotonne i ubogie w bodźce środowisko, nie wpływa pozytywnie na rozwój człowieka. Warto w tym miejscu podkreślić, iż to od rodziców lub prawnych opiekunów zależy, czy dziecko będzie miało okazję do lepszego poznania otaczającego go świata.

Jak dbać o prawidłowy rozwój dziecka?

W okresie dziecięcym dziecko ulega intensywnemu rozwojowi. Dbanie o prawidłowy rozwój dziecka to przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych oraz przekazywanie odpowiednich wzorców osobowych i moralnych. Także umożliwienie dziecku poznawanie świata i wiedzy o nim. Na etapie dzieciństwa kształtuje się jego charakter, postawy życiowe i światopogląd. Poza tym rodzice powinni zapewnić swojemu dziecku właściwie warunki do rozwoju, w tym atmosferę do nauki. Równie ważne jest zapewnienie kontaktu emocjonalnego i bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje podbudzanie myślenia logicznego i dbanie o rozwój intelektualny i społeczny dziecka.

Dlaczego należy wspierać rozwój dziecka?

Dziecko buduje moralność i mierzy się z nowymi sytuacjami. Współczesna pedagogika zakłada, że warto wspierać rozwój dziecka poprzez jego stymulację. Stymulowanie rozwoju dziecka to nic innego, jak udoskonalanie posiadanego przez dziecko potencjału. Oczywiście stymulowanie rozwoju dziecka jest możliwe tylko wtedy, kiedy stworzy się dziecku ku temu dobrą okazję. Idealnym sposobem stymulowania rozwoju dziecka jest zapewnienie mu udziału w warsztatach dla dzieci, w miejscu, w którym wiedzą, jak dbać o prawidłowy rozwój dziecka

Warsztaty dla dzieci – dlaczego są ważne dla rozwoju dziecka?

Warsztaty dla dzieci nie tylko wpływają pozytywnie na zdolności manualne i aktywność myślenia, ale wpływają również korzystnie na kreatywność i rozwój pamięci. Poza tym doskonale rozładowują napięcie emocjonalne. Są również doskonałą firmą odpoczynku. Dlatego, jeśli zastanawiasz się, jaki warsztat dla dziecka wybrać, podpowiadamy, że przede wszystkim taki, który prowadzony jest przez osoby, które wiedzą, w jaki sposób wspierać rozwój dziecka i jak go stymulować. A co za tym idzie, wiedzą, jak zorganizować warsztaty dla dzieci, jak prowadzić warsztaty i jak mówić żeby dzieci słuchały. EKSPERTUŚ to miejsce, w którym organizowane są niebanalne warsztaty dla dzieci. Warsztaty z komunikacji dla dzieci i młodzieży to popularny i niezastąpiony sposób na wspieranie rozwoju Twojego dziecka. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polegają warsztaty w EKSPERTUŚ, zasięgnij informacji u źródła.

expertuswarsztaty.pl © wszystkie prawa zastrzeżone

expertuswarsztaty.pl © wszystkie prawa zastrzeżone