Kompetencje

Komunikatywność

Komunikacja dziecka z otoczeniem często kończy się niepowodzeniem. A przecież dziecko ma wrodzoną potrzebę porozumiewania się z rówieśnikami oraz komunikowania swoich potrzeb. Nie bez znaczenia pozostaje mówienie o swoich problemach i bycie wysłuchanym przez innych. Zajęcia z komunikatywności obejmują szereg metod usprawniających tę sferę funkcjonowania małego człowieka. Warsztaty z komunikatywności to usprawnienie komunikacji dziecka z otoczeniem. Dzięki udziałowi w naszych zajęciach, Twoje dziecko będzie otwarte i zacznie budować relacje z innymi. Komunikatywne dziecko, to szczęśliwe dziecko. Dzięki naszym warsztatom, Twoje dziecko nabędzie cenną umiejętność porozumiewania się, która jest najbardziej oczekiwaną cechą w XXI wieku. Zadbaj z nami o przyszłość swojego dziecka.
Ludzie zapomną, co powiedziałeś.
Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną, jak się dzięki tobie czuli. (Remigiusz Mróz)

Kreatywność

Kreatywność to umiejętność wykorzystania oryginalnych rozwiązań zawsze i wszędzie. Wielu rodziców koncentruje się na nauczaniu dzieci nowych umiejętności językowych i motorycznych. Zapominają przy tym, że kreatywność jest tym elementem, który usprawnia edukację przez odkrywanie. Różnorodność metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć sprawia, że podczas naszych warsztatów z kreatywności, dzieci nigdy się nie nudzą. Udział w zajęciach rozwinie wyobraźnię i kreatywność Twojego dziecka. Warsztaty z kreatywności to nauka wymyślania kreatywnych pomysłów, rozwiązywania problemów przez doświadczenie oraz przez wyciąganie wniosków z własnych prób. Twoje dziecko stanie się pewniejsze swoich możliwości i chętne do odgrywania nowych rzeczy. Wystarczy, że zapewnisz swojemu dziecku optymalne warunki do doświadczania nowych rzeczy. A kto wie… może wkrótce okaże się, że w Twoim dziecku drzemie mały artysta? Dzięki naszym zajęciom, Twoje dziecko zbuduje w sobie nawyk nieszablonowego myślenia, które jest niezbędne w dorosłym życiu.
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. (Konfucjusz)

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość to pożądana umiejętność oceny sytuacji i dostrzegania szans. To również umiejętność wykorzystywania okazji i analizowania wydarzeń. Czy przedsiębiorczości można się nauczyć? Oczywiście! Zajęcia poświęcone porównywaniu, obliczaniu i ocenie sytuacji. Warsztaty obejmują również rozwiązywanie zadań związanych z pieniędzmi i zegarem. Dzięki naszym warsztatom, dziecko nie tylko nauczy się obchodzić z pieniędzmi, ale przede wszystkim pozna ich wartość. Udział w warsztatach to również kształtowanie umiejętności planowania w czasie dnia. Dzięki naszym warsztatom, możesz kształtować prawidłowe przyzwyczajenia swojego dziecka od najmłodszych lat.
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania. (Walt Disney)

Elastyczność

Elastyczność to zdolność do przystosowania się przez dziecka do zmieniających się warunków. Dzięki elastyczności, dziecko potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Elastyczność wpływa na eliminowanie strachu przed tym, co nowe i nieznane. Nasze warsztaty z elastyczności poświęcone są rozwijaniu u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów związanych ze zmianami. Dzięki udziałowi w tych zajęciach, Twoje dziecko będzie radziło sobie ze zmianami. Zauważysz również postęp w radzeniu sobie dziecka w sytuacjach stresowych. Dzięki warsztatom z elastyczności, Twoje dziecko nauczy się prawidłowo reagować na zmiany i panować nad swoimi lękami. Stwórz swojemu dziecku fundamenty do życia w wieku dorosłym w świecie, gdzie zmiany są nierozłącznym elementem codzienności.
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. (Heraklit z Efezu)

Samodzielność

Samodzielność to umiejętność podejmowania własnych decyzji i nabywania pewności siebie, a także radzenie sobie ze stresem i trudnościami. Warsztaty to rozwijanie umiejętności samodzielności. W trakcie warsztatów z samodzielności, dzieci uczą się samodzielnego wykonywania czynności. Nabywają wiedzę na temat metod radzenia sobie z różnymi problemami. Dzięki udziałowi w tych zajęciach, Twoje dziecko nauczy się nie tylko wykonywać samodzielnie niektórych zadań, ale również rozwinie umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania zadań. Daj swojemu dziecku odrobinę przestrzeni do samodzielności, to zaprocentuje w przyszłości. W końcu dzięki naszym ćwiczeniom, Twoje dziecko przygotuje się do zmagań w przyszłości.
Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze ją umieć stosować. (Johann Wolfgang Goethe)
Komunikatywność
Komunikacja dziecka z otoczeniem często kończy się niepowodzeniem. A przecież dziecko ma wrodzoną potrzebę porozumiewania się z rówieśnikami oraz komunikowania swoich potrzeb. Nie bez znaczenia pozostaje mówienie o swoich problemach i bycie wysłuchanym przez innych. Zajęcia z komunikatywności obejmują szereg metod usprawniających tę sferę funkcjonowania małego człowieka. Warsztaty z komunikatywności to usprawnienie komunikacji dziecka z otoczeniem. Dzięki udziałowi w naszych zajęciach, Twoje dziecko będzie otwarte i zacznie budować relacje z innymi. Komunikatywne dziecko, to szczęśliwe dziecko. Dzięki naszym warsztatom, Twoje dziecko nabędzie cenną umiejętność porozumiewania się, która jest najbardziej oczekiwaną cechą w XXI wieku. Zadbaj z nami o przyszłość swojego dziecka. Ludzie zapomną, co powiedziałeś.
Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale nigdy nie zapomną, jak się dzięki tobie czuli. (Remigiusz Mróz)

Kreatywność
to umiejętność wykorzystania oryginalnych rozwiązań zawsze i wszędzie. Wielu rodziców koncentruje się na nauczaniu dzieci nowych umiejętności językowych i motorycznych. Zapominają przy tym, że kreatywność jest tym elementem, który usprawnia edukację przez odkrywanie. Różnorodność metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć sprawia, że podczas naszych warsztatów z kreatywności, dzieci nigdy się nie nudzą. Udział w zajęciach rozwinie wyobraźnię i kreatywność Twojego dziecka. Warsztaty z kreatywności to nauka wymyślania kreatywnych pomysłów, rozwiązywania problemów przez doświadczenie oraz przez wyciąganie wniosków z własnych prób. Twoje dziecko stanie się pewniejsze swoich możliwości i chętne do odgrywania nowych rzeczy. Wystarczy, że zapewnisz swojemu dziecku optymalne warunki do doświadczania nowych rzeczy. A kto wie… może wkrótce okaże się, że w Twoim dziecku drzemie mały artysta? Dzięki naszym zajęciom, Twoje dziecko zbuduje w sobie nawyk nieszablonowego myślenia, które jest niezbędne w dorosłym życiu.
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. (Konfucjusz)

Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość to pożądana umiejętność oceny sytuacji i dostrzegania szans. To również umiejętność wykorzystywania okazji i analizowania wydarzeń. Czy przedsiębiorczości można się nauczyć? Oczywiście! Zajęcia poświęcone porównywaniu, obliczaniu i ocenie sytuacji. Warsztaty obejmują również rozwiazywanie zadań związanych z pieniędzmi i zegarem. Dzięki naszym warsztatom, dziecko nie tylko nauczy się obchodzić z pieniędzmi, ale przede wszystkim pozna ich wartość. Udział w warsztatach to również kształtowanie umiejętności planowania w czasie dnia. Dzięki naszym warsztatom, możesz kształtować prawidłowe przyzwyczajenia swojego dziecka od najmłodszych lat.
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania. (Walt Disney)

Elastyczność
Elastyczność to zdolność do przystosowania się przez dziecka do zmieniających się warunków. Dzięki elastyczności, dziecko potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Elastyczność wpływa na eliminowanie strachu przed tym, co nowe i nieznane. Nasze warsztaty z elastyczności poświęcone są rozwijaniu u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zmianami. Dzięki udziałowi w tych zajęciach, Twoje dziecko będzie radziło sobie ze zmianami. Zauważysz również postęp w radzeniu sobie dziecka w sytuacjach stresowych. Dzięki warsztatom z elastyczności, Twoje dziecko nauczy się prawidłowo reagować na zmiany i panować nad swoimi lękami. Stwórz swojemu dziecku fundamenty do życia w wieku dorosłym w świecie, gdzie zmiany są nierozłącznym elementem codzienności.
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. (Heraklit z Efezu)

Samodzielność
Samodzielność to umiejętność podejmowania własnych decyzji i nabywania pewności siebie, a także radzenie sobie ze stresem i trudnościami. Warsztaty to rozwijanie umiejętności samodzielności. W trakcie warsztatów z samodzielności, dzieci uczą się samodzielnego wykonywania czynności. Nabywają wiedzę na temat metod radzenia sobie z różnymi problemami. Dzięki udziałowi w tych zajęciach, Twoje dziecko nauczy się nie tylko wykonywać samodzielnie niektórych zadań, ale również rozwinie umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania zadań. Daj swojemu dziecku odrobinę przestrzeni do samodzielności, to zaprocentuje w przyszłości. W końcu dzięki naszym ćwiczeniom, Twoje dziecko przygotuje się do zmagań w przyszłości.
Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze ją umieć stosować. (Johann Wolfgang Goethe)

expertuswarsztaty.pl © wszystkie prawa zastrzeżone

expertuswarsztaty.pl © wszystkie prawa zastrzeżone